ZPĚT

Přístavba ZŠ a MŠ Studenec

Studenec č.p.367, 512 33 Studenec

Školní budova je pro obec, tedy společenství lidí, které krom jiného spojuje místo, ve kterém žijí, vždy budovou důležitou. Vždyť v ní předáváme svým dětem, svým nástupcům, vědomosti a dovednosti, které nám byly předány našimi rodiči a které jsme si my sami za svého života, svými zkušenostmi, dokázali osvojit. Děti se ve škole stávají žáky, aby se po jejím dokončení staly dospělými. Dospělými, kteří možná budou v něčem jako my a v něčem se od nás budou zcela odlišovat. Školní budovu bychom jim tak měli navrhnout takovou, aby se mezi dospělé těšily, aby si mohli říct, že pokud jim dokázali dospělí postavit takovouhle školu, tak to už přece jen něco dokážou a možná stojí za to se jich na některé věci zeptat.

Přístavba ZŠ a MŠ Studenec se nachází ve větším celku sportovního a vzdělávacího areálu ve středu obce Studenec a Zálesní Lhota, svým severním průčelím společně se stávajícími budovami tvoří jakýsi polouzavřený dvůr, svým jižním průčelím pak vytváří ohraničení předprostoru Amfiteátru, venkovního jeviště, který obec i škola využívají pro pořádání různých společenských událostí. Západní průčelí se obrací nad strmý svah nad říčkou Oleškou a s ohledem na to, že se ze všech průčelí budovy uplatňuje v místě pohledově nejméně, je navrženo tak, aby plně podpořilo nejlepší výhledy do zvlněné krajiny Podkrkonoší, které jsou právě tímto směrem. Východním průčelím je lávkou spojena se stávající budovou ZŠ a MŠ Studenec, jejíž nejstarší část je autorskou prvotinou Karla Hubáčka.

Snaží se vzít si z jeho návrhu prvek bohatého prosvětlení chodeb i tříd, které má žákům dopřát pocit, že i když jsou ve škole, nemusí se v ní cítit nesvobodně či stísněně, uzavřeně, ale že jsou stále součástí okolí, na které se mohou do všech stran dívat. Je navržena co nejúčelněji, nejhospodárněji a nejpřehledněji, zejména ve smyslu využití plochy, prostoru a vnitřního uspořádání. Cílem bylo, aby i sama budova byla pro děti v jisté míře učivem. Bohatě prosklené plochy oken jsou doplněny prefabrikovanými prvky z probarveného betonu, který odkazuje na místní červený pískovec, a fialovo-šedou omítkou, která pak navozuje barevnost melafyru. Obě tyto horniny tvoří i podloží budovy. Vnitřní prostředí je ve společných prostorách strohé, s plochami z pohledového betonu, neskrývá tedy nosný materiál za povrchové úpravy, a částečně i přiznává některé prvky techniky prostředí staveb. Naproti tomu je vnitřní prostředí ve třídách podřízeno snaze o vytvoření co nejpřívětivějšího prostředí pro výuku, ať už z hlediska osvětlení, akustiky či pohody. K tomu slouží zejména dřevěné obložení. Dřevo dřívev kraji pod horami tvořilo povrch stěn nejen škol, a tak na tuto skutečnost v nové podobě navazujeme. Hlavní třída, umístěná v nejvyšším podlaží směrem k západním výhledům, pak přidává ještě velkorysý prostor s mimořádnými akustickými řešeními, aby ji bylo možné využít pro kulturní a jiné události jako školní společenský sál. Prolamovaný dřevěný podhled stropu a různorodě tvarované obklady stěn, jejichž tvar je krom jiného podřízen prostorové akustice, dodává společně s prosklením na celou výšku místnosti této třídě mimořádnosti.

Snahou návrhu bylo pro v okolí jednu z největších škol zajistit soudobou budovu, která ctí místo a poskytuje tak dětem přívětivé prostředí při jejich cestě za vzděláním.

Přihlašovatel: Chrama s.r.o.

Investor: Obec Studenec

Projektant: Chrama s.r.o.

Realizační firma: Stavební společnost s.r.o. Hostinné

FOTO