ZPĚT

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

Skálova 2336, Turnov

Zadání výstavby nového multifunkčního centra organizace Fokus Turnov od začátku nabízelo možnost využít zamýšlenou investici kromě rozvoje sociální služeb i k revitalizaci zanedbané periferie centra města. Pozemek se nachází nedaleko centra Turnova v návaznosti na ulici Skálova za novým městským úřadem, vedle základní školy, v dobré dostupnosti k muzeu a dalším institucím. To splňuje předpoklady, v souladu s ideou investora, vytvořit nové lokální centrum a přitom podpořit neziskovou organizace Fokus Turnov. Náplní této organizace je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do společnosti. Budova tedy primárně slouží jako denní stacionář pro tyto osoby a zároveň jako sociálně - kulturní centrum kde dochází ke vzájemné interakci klientů centra s ostatními lidmi.

Návrh umístění objektu vychází z výškových poměrů pozemku, kompozičního umístění a návaznosti na okolí. Budova je umístěna v jihovýchodním rohu pozemku, vchod je tak posazen v přímé návaznosti na hlavní přístupovou cestu a na kompoziční osu z nedaleké hlavní ulice. Půdorysně tvar „T“ a řešení objemů jako prolínání dvou různě vysokých hmot, pak podporuje přirozenou svažitost terénu, navazuje na okolní vyšší zástavbu, a v co největší možné míře a umožňuje maximální využití zahrady jako jednoho prostoru. Tvarové a materiálové řešení fasád je voleno vzhledem k druhu provozů a tvaru objektu. Čelní (nižší) hmota je navržena jako jednoduchý přízemní kvádr se zvýrazněným vstupem. Kompozici zvýrazňuje velký prosklený otvor multifunkční místnosti. Vnitřní část vstupu naopak navazuje laťováním na vyšší hmotu budovy. Příčná (vyšší, dvoupodlažní) část je provedena provětrávanou laťovou fasádou. Pohledově se pak uplatňuje především při pohledu ze zahrady (a do údolí), kde kompozice v odstínech černé barvy vytváří jakési velké okno propojující vnitřní a venkovní část celého zařízení. Provozně uliční křídlo obsahuje prostory zejména určené pro styk klientů s veřejností, mj. multifunkční místnost (může sloužit jako výcviková kavárna, přednášková místnost, zázemí pro místní sdružení a spolky apod.). konzultační místnost a administrativní zázemí. Vyšší zahradní křídlo objektu je dvoupodlažní a je koncipováno zejména pro jejich společnou, nebo samostatnou práci. Je zde dílna, výukové a pobytové místnosti. Místnosti pro klienty jsou záměrně provozně i vzhledově odděleny, dle specifických potřeb jak lidí s mentálním, tak s duševním onemocněním.

Přihlašovatel: Město Turnov

Investor: Město Turnov

Projektant: In.Point s.r.o., Čajkovského 1710/26, Praha, Ing. arch. Kamil Mašek, Ing. arch. Zdeněk Sláma

Realizační firma: MBQ s.r.o., Pobřežní 249/46

FOTO