ZPĚT

Okružní křižovatky - ulice Brodská, Bořkovská, Semily

Semily

Předmět projektu představoval kompletní přestavbu dvou významných městských křižovatek a humanizaci části komunikace ulice Bořkovská. Původní stavebně-technické řešení průsečného křížení dopravy bylo nahrazeno výstavbou nových okružných křižovatek. Realizace stavby probíhala v letech 2017 až 2018 a její náklady byly spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu pro Liberecký kraj. Projekt zahrnoval výstavbu dvou kruhových objezdů s částečně pojízdným středovým prstencem, pro plynulé připojení i nadměrných vozidel, instalaci nového veřejného osvětlení, vybudování odvodňovacího systému, osazení svislého a provedení nového vodorovného dopravního značení. V rámci humanizace části ulice Bořkovská došlo ke změně organizace celého uličního prostoru. Významným zásahem bylo vytvoření cyklostezky, umístěním obousměrného pruhu pro cyklisty, výstavba nových chodníků, navýšení parkovacích míst a realizace terénních a sadových úprav. Výstavba chodníků pro pěší byla provedena bezbariérově, z moderních povrchů, pro bezpečné a pohodlné využívání i osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Komunikaci a pruhy cyklostezky dělí na několika místech pásy zelených zatravněných ploch, do kterých bylo vysazeno několik kusů javorů mléč.
Tento projekt zajistil moderní uspořádání městského průtahu komunikace. Díky realizaci představuje tato část města inovované řešení v dopravní i občanské dostupnosti, zaměřené na zvýšení bezpečnosti a zajištění komfortního prostoru pro všechny účastníky silničního provozu.
Jméno přihlašovatele: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Investor: Liberecký kraj
Projektant: Nýdrle projektová kancelář, spol. s r.o., HIGHWAY DESIGN, S.R.O.
Realizační firma: SaM silnice a mosty a.s.

FOTO