ZPĚT

Obnova hradu Valdštejn

Kadeřavec 18, Turnov

Skalní hrad Valdštejn byl postaven v polovině 13. století na třech pískovcových blocích a patří k nejstarším hradům v regionu Český ráj. Díky své dlouhé historii se tu setkáme jak s hradní, tak i se zámeckou architekturou. Areál hradu prošel množstvím stavebních úprav. Od poloviny roku 2014 až do roku 2019 došlo k rozsáhlým opravám v rámci této památky. Jednalo se o dominantu areálu hradu, kapli sv. Jana Nepomuckého, přístupový most s barokními sochami, klasicistní vstupní bránu se dvěma kočárovnami a aehrenthalské terasy spojující druhý a třetí skalní blok areálu hradu. V rámci kaple sv. Jana Nepomuckého došlo k obnově střešního pláště této barokní památky a opravu hlavních vchodových dveří. Spolu s obnovou krovů na vstupní klasicistní bráně v roce 2018 se vzhledově sjednotil areál hradu. Krytina střech na jednotlivých částech hradu se vrátila do původní podoby. V rámci mostu došlo k celkové generální opravě včetně osmi pískovcových soch. Most navazuje na předhradí, které bylo v roce 2017 také celkově upraveno a doplněno o mobiliář. Opravena byla i budova občerstvení. V letech 2014-2015 došlo ke konzervaci zdiva na třetím skalním bloku včetně zdiva pod vyhlídkou a zajištění a konzervace prostor konírny aehrenthalského paláce. Na prvním nádvoří byla dále zrestaurována malba v kapličce sv. Jana Křtitele, která je kulturní památkou a legenda uvádí, že se jedná údajně o jedinou podobiznu českého básníka     K. H. Máchy. V roce 2016 byla restaurována socha sv. Antonína Paduánského a pískovcový aehrentalský erb na prvním nádvoří (oboje jsou kulturní památky). V roce 2019 došlo ke stabilizaci skalního podloží, na kterém je hrad Valdštejn postaven. Těmito rozsáhlými opravami došlo k ukončení významné etapy postupných oprav v rámci areálu hradu a jeho okolí.

Hradní areál zaujímá svou návštěvností přední místo v rámci turistických atraktivit tohoto charakteru v Libereckém kraji. Část areálu hradu je bezbariérová, jsou zde možné prohlídky pro vozíčkáře.

Finanční prostředky na opravy byly čerpány z grantu MK: Záchrana architektonického dědictví, grantového programu Libereckého kraje a z rozpočtu Města Turnova, které je majitelem hradu. Hrad Valdštejn spravuje příspěvková organizace Turnovské památky a cestovní ruch.

 

Jméno přihlašovatele: Město Turnov

Investor: Město Turnov, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace

Projektant: GIRSA AT, spol. s r.o., Ing. Pavel Marek, PROFES PROJEKT spol. s r.o., Miloš Rejman – REMI, STRNADOVÁ-GIRSA AT s.r.o., STRIX Inženýring, spol. s r.o., 

Realizační firma: REOPA, s.r.o., Vilimovský s.r.o., DURANGO, s.r.o., DKK Stav s.r.o., Technické služby Turnov, s.r.o., akademický sochař Martin Pokorný, Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o., ESCO stavební společnost s.r.o., ELTES, s.r.o., MgA. Petra Sejáková, Jensovsky, s.r.o., WRAGET SB, s.r.o., Pavel Bažant, STRIX Chomutov, Petr Baranecký, ARTCOLOR s.r.o.

FOTO