ZPĚT

Nástavba odlehčovací služby Slunce všem

Brigádnická 2260, Turnov

Stavbu realizoval spolek Slunce Všem, jenž pečuje o dospělé s těžkým mentálním postižením a autismem. V roce 2015 bylo postaveno Centrum denních služeb, které bylo schopno poskytovat pouze denní péči. Díky této realizaci se nicméně možnost centra rozšířila o odlehčovací služby. Při této realizaci byla provedena nástavba dalšího patra na stávající objekt, v Brigádnické ulici 2260 Turnov, a přístavba výtahu spolu s přístupovým schodištěm.

Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností byl použit pro vnější obvodové zdivo POROTHERM T Profi tloušťky 300 mm, jenž je kombinací broušených cihel a minerální vaty. Tato kombinace dává zdivu vysokou pevnost, ochranu proti hluku a požáru, při sníženém součiniteli prostupu tepla. Vnitřní nosné zdivo je pak z POROTHERM Profi tloušťky 300 mm. Strop objektu je tvořen z předpjatých stropních panelů SPIROLL o tloušťce 250 mm. Navržena byla plochá střecha s násypem z praného říčního kamene. Opláštění objektu tvoří provětrávaná fasáda s obkladem z desek CETRIS na systémovém nosném roštu DEKMETAL, které stavbě dodává její jedinečný vzhled. Okna jsou plastová s izolačním trojsklem a bezpečnostní či ochrannou fólií, včetně žaluzií a sítí proti hmyzu. Některá okna byla, z důvodu bezpečnosti klientů, osazena žárově zinkovanou odnímatelnou mříží. Uvnitř byly použity vápenocementové omítky a podhled ze sádrokartonu.

Pro vstup do dalšího patro bylo zřízeno ocelové schodiště a pro zajištění bezbariérového přístupu osobní trakční výtah. Výtahová šachta je tvořena železobetonovým základem a ocelovou konstrukcí s protipožárním nátěrem. Opláštění je opět tvořeno deskami CETRIS, díky čemuž je vzhled stavby sjednocen. Schodiště se skládá z čtvercových sloupů a pororoštů uložených na „I“ profilech. Celá konstrukce je ze žárově pozinkované oceli.

Kolem objektu byla rozšířena parkovací plocha a vytvořena nová přístupová cesta k výtahu a schodišti ze zámkové dlažby. Zbylé plochy byly opět zatravněny.

Jméno přihlašovatele: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Investor: SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s. r. o.

Realizační firma: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

FOTO