ZPĚT

Modernizace ZŠ Rychnovská – Kokonín, Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská ulice

Moderní přístavba dílen a šaten základní školy k původní secesní vile je nyní výrazným prvkem v okolí.
Tato inovace příjemně akcentuje s tradičním designem stávající školní budovy. Pro žáky bude představovat pohodlnější využívání školních prostor. Prostředí bylo dokresleno designovými dřevěnými instalacemi a nástěnnými malbami. Byl kladen důraz na zohlednění přístupu denního světla do budovy, které tak podtrhne celý koncept. 
Nosná konstrukce stavby je tvořena monolitem s výrazným konzolovým přesahem horního patra s dnes velmi populární plochou střechou. Tento prvek se propisuje i do spojovací chodby, kde byl doplněn o ekologické vegetační souvrství. Součástí stavby bylo i vytvoření nového venkovního sportoviště pro výuku tělesné výchovy. Finální stavba tak velmi zvýší atraktivitu a efektivitu užívání všech školních prostor pro její návštěvníky.

Jméno přihlašovatele: TERMIL s.r.o.

Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant: Projektový atelier DAVID s.r.o.

Realizační firma: TERMIL s.r.o.

FOTO