ZPĚT

Městská tržnice

nám. Sokolovské, Liberec

Sokolovské náměstí, veřejný prostor, demokratické prostředí pro všechny obyvatele města. Je okupován malým procentem jednotlivců žijících v minulosti individuální automobilové dopravy. Z náměstí se postupem času spíše stalo parkoviště se silnicí.

Městská tržnice, jako možnost změny a nápravy místa. Volný pohyb, nákup, prodej, vizuální vjemy (barvy), vůně, smrady. Městská tržnice by měla sloužit všem obyvatelům města stejně tak jako náměstí.

Levitující střecha tržnice nad nově vydlážděnými plochami poskytuje přístřeší a prostor pro trhovce a zároveň neblokuje volnou plochu náměstí. Z dálky střecha doopravdy vypadá jakoby létala, ale při bližším prozkoumání zjistíme, že střecha dlouhá téměř jako celé náměstí stojí na dvou masivních pilířích, ve kterých se skrývá zázemí. U příchodu z centra stojí vysoký “obelisk”, který z této strany náměstí prostorově uzavírá. Tržnice se vznáší ne moc vysoko nadzemí a po prostupu pod hranou střechy se nám otevírá vysoký prostor z vrchu osvětlený světlíkem. Vnitřnímu prostoru dominuje dřevěný příhradový nosník, který vynáší velký rozpon. Celý objekt je ve svém půdorysu zahnutý k příchodu z centra, jako kdyby se za námi otáčel a vítal nás svojí čelní fasádou. Tento moment vytváří vstup a je díky němu tržnice vidět už z větší dálky. Centrální plocha je vydlážděna hladkými velkými čtvercovými žulovými dlaždicemi, obvod a okolní chodníky už menšími štípanými dlaždicemi. Tržnici na náměstí doplňují čtyři objekty: obelisk, pítko/kašna u tržnice, kašna mezi stromy v druhé části náměstí a schodiště v severovýchodním rohu pro lepší prostupnost. Dále návrh počítá s doplněním zástavby na západní straně.

Díky omezení dopravy, povrchovým úpravám, doplnění objektů, a nové městské tržnici se ze Sokolovského náměstí stává plnohodnotný městský veřejný prostor. Lépe slouží obyvatelům města.

Autor: Štěpán Perný

FOTO