ZPĚT

Mateřská škola Hejnice

Hejnice

Jedná se o novostavbu mateřské školy, která na tomto místě nahradila původní montovanou stavbu, která se s životností 20 let po 49 letech zdemolovala a vyrostla zde tato budova. Budova je součástí areálu školky, takže zůstává propojení s obrovským venkovním lesoparkem a zahradou, kterou školka využívá. K tomu přibyla i úprava této zahrady a spousty dětských herních prvků ve spojení s moderní technologií bezpečných hřišť barevným gumovým granulátem. Vlastní budova je postavena z netradičního materiálu, čímž jsou vápenocementové cihly, které jsou jednak velmi přesné a také mají značnou energetickou úsporu díla v podobě vytápění. Budova je bezbariérová, tak jak to nařizují normy a je napojena na centrální vytápění v rámci rozvodu tepla pro sídliště v Hejnicích z plynové kotelny. Elektřina je dodávána ze stejné kotelny a jedná se o odpadní produkt při
kogenerační jednotce, která vyrábí ono teplo. Stavba pojme až 155 dětí v 5 normálních odděleních a jednom malém od 2 do 3 let. 

Jméno přihlašovatele: Město Hejnice

Investor: Město Hejnice

Projektant: Design 4 – projekty staveb, s. r. o

Realizační firma: Metrostav a. s.

FOTO