ZPĚT

Komunitní centrum v Schubertově vile v Hrádku nad Nisou

Václavská 471, Hrádek nad Nisou

Vila továrníka Hermanna Schuberta v Hrádku nad Nisou se nachází ve středové části města v zástavbě bytových a rodinných domů, v těsné blízkosti bývalého továrního areálu Bekon. Nové rodinné sídlo si nechal ředitel továrny Hermann Schubert postavit v roce 1924. V majetku rodiny zůstala vila do roku 1945. Poté byl objekt čtyři desetiletí využíván jako jesle. Od roku 1997 zde sídlila městská knihovna, prostory využívalo mateřské centrum a další organizace. Na podzim roku 2018 byla zahájena kompletní rekonstrukce vily a její proměna na Komunitní centrum. Od roku 2020 zde našlo sídlo devět neziskových organizací působících v oblastech sociálních, psychologických, poradenských a nízkoprahových služeb.

Stavební úpravy se v první řadě soustředily na úpravu dispozice v jednotlivých podlažích pro nové funkční využití s důrazem na zachování a repasi dochovaných architektonických a uměleckořemeslných prvků. V případě suterénu se jednalo o zobytnění původně utilitárního, převážně skladového, podlaží. To znamenalo především provedení hydroizolace. Suterén je přístupný po schodišti z přízemí budovy a také vlastním vstupem. Nová dispozice je členěna jako trojtrakt, kdy kolem centrální chodby jsou umístěny jednotlivé klubové místnosti. Suterén je nově doplněn hygienickým zázemím s toaletami, sprchami a šatnou. V suterénu je umístěna také centrální technická místnost pro vytápění a ohřev teplé vody.

Přízemí zůstalo i po rekonstrukci v převážné míře zachováno v původním uspořádání, kdy jsou kolem centrální haly seskupeny místnosti nově určené jako sdílené konzultační a víceúčelové místnosti sloužící jednotlivým organizacím. Samotná hala je řešena jako prezentační prostor s recepcí. V hale ústí hlavní schodiště spojující první a druhé nadzemní podlaží. Na vstupní zádveří přímo navazuje toaleta uzpůsobená pro osoby se sníženou pohyblivostí. Se zádveřím je propojeno také původně služební schodiště. Za prostorem vedlejšího schodiště je situována kuchyně uzpůsobená pro potřeby činnosti jednotlivých organizací.

Ve druhém nadzemním podlaží vzniklo vybudováním prosklených a sádrokartonových stěn šest konzultačních, klubových a víceúčelových místnosti s hygienickým zázemím. Zůstal zachován přístup na obě střešní terasy. Ve třetím nadzemím podlaží, které se nachází na úrovni mansardy, došlo k největším stavebním i dispozičním změnám. Celá obvodová konstrukce byla zateplena a na místě dvou původních bytových jednotek zde bylo umístěno hygienické zázemí, úklidová komora, společenský sál s foyer a čajovou kuchyňkou a bytová jednotka kategorie 2+kk určená pro správce objektu. Půda zůstala zachována jako skladový prostor, umístěna je zde serverovna.

V druhé řadě se stavební úpravy soustředily na obnovu vzhledu vnější podoby objektu, a to především na obnovu poškozených fasád, repasi výplní otvorů, repasi a doplnění uměleckořemeslných prvků. Na střechu se vrátila původní přírodní břidlice. Byla staticky zabezpečena excedra, opěrné stěny a schodiště.

Součástí stavby bylo vybudování sedmi parkovacích míst.

Jméno přihlašovatele: Město Hrádek nad Nisou

Investor: Město Hrádek nad Nisou

Projektant: Projektový atelier David s. r. o.

Realizační firma: Trigema Building a. s.

FOTO