ZPĚT

Komunitní centrum Seník v Hrádku nad Nisou

Komenského 605, Hrádek nad Nisou

Nové hrádecké komunitní centrum Seník je situováno na půdorysu původního objektu městské knihovny. Původní objekt byl demolován až na úroveň základů. Celková kompozice novostavby se nezměnila. Nové komunitní centrum je jednopodlažní budova hmotově adekvátní původní stavbě. Skládá ze dvou hlavních hmot. Nižší, ve které se nachází hygienické zázemí, kuchyňka, kancelář a sklad. Dále pak z vyšší hmoty jenž je tvořena klubovnami resp. společenským sálem. Tyto dvě hmoty jsou materiálově odlišeny. Nižší hmota je konstrukčně zděná stavba se stropními panely a plochou střechou s extenzivní zelení a fasádou se strukturální omítkovinou. Vyšší hmota sálu je z konstrukčního hlediska zděná stavba s dřevěným krovem a prosklenou jižní fasádou, která přechází v krytou venkovní terasu. Fasáda této hmoty je tvořena svislým modřínovým obkladem. Před vchodem do objektu je dlážděná piazetta.

Interiér objektu se kompletně odkazuje k tradičním prvkům a činnostem na venkově. Originálním řešením je užití sena jako výplně prosklených stěn, užití plechových kbelíků ve formě stínidel a podobně. Součástí rekonstrukce byla i revitalizace přilehlé zahrady, která se v jarních a letních měsících stane příjemným zeleným místem k relaxaci a odpočinku takřka uprostřed města. Klubovny objektu se otevírají právě do této vzrostlé zahrady. Komunitní centrum je postaveno jako bezbariérové. Komunitní centrum Seník najdeme nedaleko centra města v Komenského ulici. Do 100 metrů od Seníku se nacházejí oba hrádecké domy s pečovatelskou službou.

Původní objekt byl postaven v roce 1970 ze sendvičových panelů jako hrádecká knihovna. Po jejím přestěhování v roce 1997 sloužil jako klub důchodců a zkušebna hrádeckého chrámového sboru a ochotnického souboru. Zhoršující se stav budovy, a především její energetická náročnost, vyústily v roce 2019 v projekt moderního centra. Zázemí v něm po otevření našly především dvě organizace: Svaz postižených civilizačními chorobami a Ostrov života. První nabízí pravidelné sociálně-zdravotní služby pro osoby s civilizačním onemocněním a seniory, osobní pomoc postiženým v různých formách, cvičení s prvky jógy, cvičení koordinace a trénování paměti, besedy s lékaři – a především setkávání svých členů. Druhá podporuje osoby s vážným onemocněním.

V komunitním centru působí také sociální pracovnice městského úřadu. Vznikla zde tzv. konzultovna – místo, kde mohou zájemci řešit své záležitosti v oblasti sociálně-právních a sociálně-zdravotních problémů. Oproti přepážce na radnici, kam lidé mohli pro pomoc v sociální oblasti doposud přijít, nabízí SENÍK důstojné a klidné prostředí vhodné pro individuální konzultace mnohdy citlivých záležitostí. Jméno pro nové komunitní centrum není vybrané náhodou. Je zajímavou slovní hříčkou vycházející z primárního využití budovy, kdy spojuje slova senioři a komunitní. A jak již bylo konstatováno, seno je originálním prvkem interiérů stavby. Realizace projektu Komunitní centrum SENÍK byla spolufinancována Evropskou unií z programu IROP.

Přihlašovatel: Město Hrádek nad Nisou

Investor: Město Hrádek nad Nisou
Projektant: Projektový atelier DAVID spol. s r. o.
Realizační firma: SKJ s. r. o.

FOTO