ZPĚT

Kaple Božího hrobu u kostela Nalezení sv. Kříže

Liberec

Drobná sakrální památka je součástí zahrady patřící k nejcennějším barokním památkám v Liberci. Před dvěma lety nechalo město zrestaurovat opodál stojící vzácný morový (mariánský) sloup z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Prošla komplexní renovací exteriéru a interiéru včetně střechy a restaurátorských prací.

Jméno přihlašovatele: STATUTÁRNÍ MĚSTA LIBEREC

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: Ing. Radka Pěkná

Realizační firma: Aron house, s.r.o.

FOTO