ZPĚT

Hasičská zbrojnice SDH Osečná z roku 1936

Školní ulice, Osečná

Město Osečná opravilo starou hasičskou zbrojnici sboru dobrovolných hasičů Osečná z roku 1936, která byla v neutěšeném stavu. Zamýšlená oprava spočívala v opravě podlahy dvougaráže, výměně dřevěného obložení štítu a věže, opravě fasády včetně obkladů, nátěru střešní krytiny, opravě stěn interiéru a výmalbě, opravě dřevěné podlahy v patře, výměně žlabů a svodů, výměně okenních a dveřních otvorů, zajištění hydroizolací podřezáním a provedení odkopu pro odvedení vody od budovy. Na závěr byla na objekt umístěna kovová lampa, vlajkový stožár, plechová cedule s vypáleným písmem a nápis „1936“.

Cíl projektu byl naplněn, neb z oprýskané budovy byl vytvořen objekt, který bude pro každého projíždějícího připomenutím historie našich předků a architektury 1. poloviny 20. století. Projekt byl podpořen z podprogramu 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR.

Jméno přihlašovatele: Město Osečná

Investor: Město Osečná

Projektant: Ing. Radomír Hladký, Ing.arch.MgA. Michal Valert

Realizační firma: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

FOTO