ZPĚT

Dům Jana

Českodubská 783, 463 42Hodkovice nad Mohelkou

Dům Jana je plně bezbariérový, určený pro sociální službu. Je první z projektu rozvoje areálu Domova a Centra aktivity, p. o. Součástí projektu je výstavba dalších domů - čtyř obytných a jednoho společenského. V areálu bude vodní plocha na zadržování srážkové vody pro její udržení v krajině a využití v místě. Projekt Domu Jana je "recyklovatelný" pro další čtyři obytné domy, které budou ve stejném duchu, jen přizpůsobeny terénu. Je hotova dokumentace k územnímu řízení.

Architektura domu vychází z tvarosloví okolních staveb, tzn. jednoduchý půdorysný tvar a sedlová střecha. Objekt je oživen průběžným hřebenovým světlíkem, fasáda je rytmizovaná francouzskými okny propojující interiér s terasou. Hlavní hmota objektu je narušena vystupující prosklenou hmotou denní místnosti. Lapidárnost objektu je podtržena návrhem skrytých žlabů. Objekt je řešen ve střízlivé šedé barvě. Střecha i obvodové stěny jsou obloženy šablonami Cembrit, s minimalizovanými nároky na budoucí údržbu. Okna a vstupní dveře jsou hliníková s tmavou barvou rámu - antracit. Venkovní pergoly jsou provedeny jako ocelová konstrukce s tmavým nátěrem, vstupní objekt je obložen tmavě natřeným plechem. Terasy a boční obklad pergol je ze dřeva v přírodní barvě. Na terasách jsou vyvýšené záhony provedené v betonu s oplechováním pro volnočasové aktivity klientů. Zpevněná plocha před objektem je z betonové pojízdné dlažby. Povrch zpevněné plochy umožňuje bezbariérové napojení na terén, terasy a vstup do domu.

Celý areál je navržen v parkové úpravě, otevřený všem, kdo chtějí přijít, procházet se, setkávat se, hovořit či mlčet, relaxovat. Vše je připraveno, stačí tvořit...Jana Lachmanová, ředitelka Domova a Centra aktivity, p. o., autorka koncepční a odborné části.

Přihlašovatel: Domov a Centrum aktivity, p.o.

Investor: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Filip Horatschke

Realizační firma: STAV AGENCY s.r.o.

FOTO