ZPĚT

Didaktická zahrada ZŠ Janáčkova Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice

Architektonické řešení návrhu vychází ze současných požadavků na využití školní zahrady u základní školy (1.-5. ročník). Zahrada byla využívala především školní družinou a pro tělesnou výchovu. Návrh byl koncipován nově také pro výuku.

Didaktické prvky jsou navrženy jak plošné, tak prostorové. Materiálově jsou vyrobeny především z kamene, nerezu a betonu. Didaktická zahrada se skládá z opěrné zídky ze suché rovnaniny, amfiteátru, hřiště s pylony, modelu Slunce, Země a Měsíce, modelu řečiště a krytu pro obojživelníky a plazy tzv. hadím domem. Suchá rovnanina je ideálním prostorem pro přezimování hmyzu a obojživelníků. Mimo enviromentální funkci vyrovnává terénní rozdíl mezi sportovním hřištěm a didaktickou částí zahrady. Do kamenné rovnaniny byl začleněn amfiteátr z betonových prefabrikátů, který je určen taktéž pro výuku. Hřiště s pylony je navrženo z bukových kůlů, na kterých je po spojení všech slov vepsaná místní pověst o Čertově kameni. Model Slunce je plošný prvek – vydlážděný oblouk v travnaté ploše. V blízkosti jsou umístěny prefabrikátové modely Měsíce a Země. Tyto tři modely mají zachovaný poměr velikosti. Hadí dům je úkryt pro plazy a obojživelníky s kamennými stěnami, který je vyplněný biologickým materiálem.

Mimo didaktické prvky je navržen nový objekt altánu, ve kterém se nachází výuková místnost a sklad. Venkovní terasa se skleněnou střechou obsahuje pískoviště, které využívá především školní družina. Ta jistě ocení i nové herní prvky.

Altán i závětří u vstupu do školní budovy jsou navrženy totožné konstrukce i materiálu. Konstrukce je ze smrkového řeziva, dřevěný obklad ze sibiřského modřínu. Závětří je funkční prvek každodenního provozu školy. Slouží jako vstup pro zaměstnance a zásobování školní kuchyně.

Nedílnou součástí návrhu jsou zpevněné plochy, které jsou upraveny tak, aby komunikace zároveň umožňovala otáčení vozidel dopravní obsluhy a vstup do objektu školy. Současně je materiálově a hmotově vymezen bezprostřední prostor před závětřím – zídka z kamenné rovnaniny v. 0,5 m zamezuje vjezdu na zahradu, vydlážděná zpevněná plocha vyznačuje prostor pro pěší provoz.

Na zahradě byly pokáceny přestárlé stromy a vysazeny náhradní. Návrh byl také doplněn o pnoucí zeleň především podél jižního oplocení, aby bylo dosaženo vymezení vlastního prostoru školní zahrady a odclonění od sousedních soukromých zahrad.

Jméno přihlašovatele: Statutární město Jablonec nad Nisou

Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant: Projektový ateliér David

Realizační firma: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

FOTO