ZPĚT

Dětské dopravní hřiště ZŠ a MŠ Osečná

Školní 63, 463 52 Osečná

Předmětem zakázky byl návrh dětského dopravního hřiště, které mělo být umístěno na školním dvoře a přilehlém zahradním pozemku. Návrh vznikal v konzultaci s architektem. Součástí projektu byla i revitalizace zeleně, která oživuje technické prvky. Návrh byl inspirován prostorem, který do té doby sloužil jako školní dvůr bez jakékoliv koncepce. Dopravní hřiště je určeno pro předškolní děti a mladší školní mládež. Je účelně navrženo tak, aby se děti učily setkávat s dopravními situacemi a způsobem „škola hrou“ se naučily je řešit. Obousměrné komunikace jsou navrženy pro jízdu na kolech a pro koloběžky, šířky 2,0 – 3,0 m, které jsou doplněny svislým i vodorovným dopravním značením a přístupovými chodníky s bezbariérovou úpravou. Součástí školy je i MŠ, proto byly dopravní prvky doplněny i hracími. Kontrasty jednotlivých povrchů, jak materiálové, tak barevné, jsou určující pro celkový provoz a orientaci dětí na hřišti. Celý projekt vznikal v těsné spolupráci s vedením města a školy v Osečné.

Přihlašovatel: Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Investor: Město Osečná

Projektant: Nýdrle - projekční kancelář spol. s r. o.

Realizační firma: Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

  •  
FOTO