ZPĚT

COV automobilového průmyslu pro Liberecký kraj

Dr. Farského 300, Vysoké nad Jizerou

Záměrem bylo vybudovat nové dílenské prostory, které vhodně navazují na stávající objekty školy. Vybudovaná hala je
železobetonová se zatepleným pláštěm. Vznikly zde 4 nové samostatné specializované dílny s nejmodernější automobilovou
diagnostikou a technologií, odborná učebna, šatny a sociální zařízení pro žáky a vyučující. Vše s bezbariérovým přístupem. Okolí
haly je vhodně doplněno zelení.

Investor: Liberecký kraj

Projektant: Design 4 - projekty staveb, s.r.o.

Realizační firma: CL-EVANS s.r.o.
 

FOTO