ZPĚT

ČESKÁ BESEDA, kulturní a spolkové centrum

Český Dub

Dům č. p. 20 byl v minulosti centrem kulturního dění v širokém okolí. Postupné a necitlivé úpravy ho proměnily k nezpoznání. Do budovy dlouhodobě zatékalo, celý krov byl napaden dřevokazným hmyzem a veškeré zdivo do výšky jednoho metru bylo plné solných výkvětů a plísní. Nutnými stavebními zásahy tak trochu nezůstal "kámen na kameni". Od konce roku 2018 můžeme psát úplně novou kapitolu. Dům se venkovní fasádou vrací ke kořenům a uvnitř nabízí svým návštěvníkům funkční design 21. století. Záměr rekonstrukce objektu byl zastupitelstvem města schválen v roce 2013 v Programu rozvoje města na období 2014 - 2020 a ještě týž rok se začalo projektovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o multifunkční dům s mnoha aktivitami, byla ustavena pracovní skupina odborníků z řad divadelníků, samosprávy a dalších spolků, kteří pravidelně spolupracovali s projektanty. V roce 2014 byla dokončena projektová dokumentace a byla vydána všechna potřebná stavební povolení. Nejvýraznější proměnou prošla hlavní fasáda objektu. Její "staronový look" vznikl skloubením vizáže z dobových pohlednic a požadavku památkářů o navrácení její historizující podoby. Dle muzejních reálií byla objektu vrácena modrá barva na fasádu i původní název "Česká beseda". Byla provedena celková výměna všech střešních plášťů včetně demolice stávajícího krovu na původní budově spolkového domu. Byla provedena demolice původní přístavby, která byla svým technickým stavem již zcela nevyhovující a vyžilá. Pro rozšíření zázemí byla u objektu realizována zděná jednopodlažní přístavba, uplatňující vzhled ekologické architektury s plochou střechou a prosklenou pasáží spojující přístavbu s původním objektem. Přístavba nemá za cíl napodobovat původní architektonický styl, jelikož se hmotově i tvarově jedná o rozdílnou budovu vzniklou v jiném období. Vhled budovy byl navržen tak, aby působil nadčasově, zároveň plně respektuje trendy současné architektury bez modernizujících či módních prvků. Celkový dojem rekonstruované a nové budovy vytváří harmonický celek.

Přihlašovatel: Město Český Dub

Investor: Město Český Dub

Projektant: Valbek, spol. s r. o.

Realizační firma: DKK Stav s. r. o.

 

FOTO