ZPĚT

Bývanie pre osoby s poruchami autistického spektra

Vratislavice nad Nisou

Navrhnutý objekt sa nachádza v kľudnejšej oblasti prímestskej časti Liberca vo Vratislavicích nad Nisou.

Hlavným, pre mňa východiskovým konceptom pri navrhovaní tohto typu bývania boli samotní budúci obyvatelia, ich potreby, vnímanie okolia, ktoré je samozrejme pri takomto postihnutí odlišné. Z toho dôvodu vznikli na pozemku dve hmoty. Spodná, betónová, mohutne pôsobiaca podnož tvorí oporu druhej hmote, ktorá je tvorená výhradne drevenou konštrukciou a svojím rozdrobením na 4 časti tvoriace 4 separátne domácnosti maximálne komunikuje so záhradou. Týmto rozdelením vytváram akoby vlastnú dedinku, niečo, čo je len pre obyvateľov daného objektu, čo im dáva možnosti k realizácií, rozvíjaniu sa a relaxácií. Posunom jednotlivých hmôt vytváram 3 záhrady, 3 rôzne kúty sveta. Celú hmotu presekáva “zelená” osa, ktorá je zachovaná a v súčasnosti sa nachádza na pozemku. Táto osa dovoľuje obyvateľom byť nepretržite v spojitosti s prírodou, rozjímať a byť uvoľnený. Voľba panoramatických a bazilikálnych okien tento pocit spojitosti s prírodou oto viac podmieňuje.
V spodnej časti sa nachádza okrem zázemia pre personál tiež spoločenská miestnosť siahajúca cez dve podlažia s výhěadom a výstupom do zelenej osi, garáž s technickou miestnosťou a skladmi. Horné podlažie je rozdelené na 4 domácnosti. Každá z nich pozostáva z 3 jednolôžkových izieb s možnosťou rozšírenia, sociálnym zázemím, dominantným spoločenským priestorom a východom na samostatnú terasu.

Autor: Martina Kocurišinová

FOTO