ZPĚT

Budova expozice Horolezectví „Z Českého ráje na vrcholy světa“

Turnov

Nová budova muzea s expozicí Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa v areálu Muzea Českého ráje v Turnově vznikla na místě původní galerie, postavené v sedmdesátých letech minulého století pro rozměrný obraz Pobití Sasíků pod Hrubou skálou (10 x 8,5 m). Pro návrh hlavní fasády, orientované do parteru, byla architektonickému studiu hipposdesign inspirací lezecká stěna s římsou. Nosný rošt dřevěného obkladu fasády je kotven šikmo směrem vzhůru, lineární obklad tvoří analogii lesů, které skály většinou obklopují. Podlaha v interiéru budovy je téměř vždy nakloněna pod různými úhly, stejně jako horská stezka. Hlavní vstup do nové budovy muzea s expozicí Horolezectví je umístěn v prvním nadzemním podlaží budovy, do dalších dvou vyšších se návštěvník dostane po rampách. Na konci expozice se vrátí po schodišti zpět k hlavnímu vstupu, nebo může pokračovat do další budovy, kde se připravuje nový výstavní sál věnovaný významnému fotografovi a horolezci Vilému Heckelovi. Jeho realizace proběhne v další etapě revitalizace areálu muzea. Návštěvník se z nejvyššího podlaží může také vydat po exteriérové lávce do další části muzejního areálu. Nová budova muzea s expozicí Horolezectví je řešena bezbariérově, bylo zde zachováno důležité propojení hlavní budovy muzea s budovou depozitářů, jak tomu bylo i v minulosti. Větší plocha parteru byla doplněna vzrostlými stromy a novou elevací, která se stala souběžně přímou komunikací i univerzálním hledištěm pro návštěvníky při pořádání různých kulturních akcí muzea i města Turnova. Revitalizací prošel i objekt bývalé konírny, nacházející se naproti hlavní fasády nové horolezecké expozice. V parteru zahrady nad exteriérovým hledištěm je instalována lezecká stěna pro děti, prezentující spektrum chytů, a dalších speciálních pomůcek, které si mohou návštěvníci vyzkoušet v praxi. Realizací nové budovy s expozicí Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa získalo Muzeum Českého ráje v Turnově novou atraktivní část muzea, která je zároveň naučnou i zábavnou platformou pro širokou skupinu návštěvníků.

Jméno přihlašovatele: Muzeum Českého ráje Turnov

Investor: Liberecký kraj

Projektant: Ateliér hipposdesign MgA. R. Babák, MgA. O. Tobola

Realizační firma: Termil a.s

FOTO