ZPĚT

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

Liberec XIV - Ruprechtice

Budova nynějšího azylového domu v Ruprechticích byla postavena na přelomu 19. a 20. století. Dům si pravděpodobně nechal postavit místní lékař, zubař, jako svou vilu s ordinací. Nasvědčuje tomu okázalost vzhledu a dispoziční uspořádání. Fascinující na celém objektu je, že přestože není a nebyl památkově chráněn, udržel si téměř dokonale svůj původní vnější i vnitřní vzhled, i když byl nesčetněkrát přestavěn, a to především pro potřeby mateřské školky. 

Záměrem přestavby bylo zachovat původní vnější i vnitřní výraz objektu a pokusit se nové provozy s jeho charakterem ztotožnit. Zároveň však začalo vycházet najevo, že funkční program, který zadavatel vyžadoval, nelze do současných dvou nadzemních podlaží vtěsnat, a že bude nutné do objektu radikálněji zasáhnout. Výjimečnost přestavby tak spočívá v maximálním využití stávajícího prostoru objektu a skloubení původního konceptu s novým záměrem při zachováním výjimečných dobových prvků.

Přihlašovatel: Statutární město Liberec

Investor: Statutární město Liberec

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o., prof.Ing. arch. Michal Hlaváček

Realizační firma: Stavo-union, stavební spol. s r.o.
FOTO